سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 به یاد او که دوستش دارم

                                             باد خزان

وقتی در سینه غمی است دل آرام کجاست

                                 زچه کس سراغ گیریم کآن دلارام کجاست

گرچه ما ازنظر یار فراموش شدیم

                              سال  و ماه از  برما   رفت   ایام   کجاست

حق ما این همه وحشی صفتی نیست روا

                               بس دویدیم دراین دشت آهو ی رام کجاست

 آن زمانی که بهار مژده گل می آورد

                                 کس نپرسید در این باغ که خیام  کجاست

کلبه عشق مرا باد خزان ویران کرد

                              در و دیوار   فرو  ریخت،  دگربام   کجاست

ای کبوتر که ز شاهین نگرانی،هنوز

                               بهر آزادی  من  گو،که  آن  دام    کجاست

هر کسی نام و نشان خود نکو میداند

                             پس در این دور  زمان  آدم  بدنام   کجاست

گر نصیبم شود از کعبه به کوفه بروم  

                             در همان  جا  بگویم  که  ره  شام   کجاست

ساقیا از در میخانه مرنجان که روم

                             لا اقل  گو، در این میکده  آن  جام   کجاست

 

 

  شعراز پسرعمه عزیزم صمد آذرنیا http://samadazarnia.blogfa.com/


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در سه شنبه 89/10/28 و ساعت 6:34 عصر | نظرات دیگران()
 یاوران سبز

نمایش تصویر در وضیعت عادی

گروه جوانان منتظرالمهدی زاهد شهر

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

یاوران سبز مهدی

گروه جوانان منتظرالمهدی زاهد شهر

نمایش تصویر در وضیعت عادی

 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در جمعه 88/10/25 و ساعت 3:43 صبح | نظرات دیگران()
 آیا او همه را می کشد

یک سوال برای من وشاید خیلی هاپیش آمده


 که بعضیهاکه میگویندواعتقاد دارند که زمانی


 که حضرت صاحب الزمان ظهور میکندشمشیر


برمیدارد وخیلیها را میکشد وسر آنهارا میزند


 آیااین صحت دارد یانه


از نظر عقلی که فکرمیکنیم میبینیم که


  این امکانش نیست که کسی که همه منتظر 


 ایشان هستند ومیگویندکه جهان را پر از عدل


وداد میکندچرا شمشیر بردارد و خیلیهارا بکشد


آیااین عدل وداد  میشودنه این عدل نیست اگر


 عدل است باید گفت چنگیز خان نیزیک عادل بوده


  که این همه جنایت انجام داده اگر این چنین باشد


 باید گفت که کشورهایی که لشکر کشی به کشورهای


 دیگر میکنندو عده زیادی را میکشند عادلندومیتواند


 این کارراانجام دهند 


خیلیها این تفکر را دارند اما واقعیت این نیست  


 که شخصی مثل ایشان این کار راانجام بدهد.


جد ایشان پیامبر بزرگ اسلام که خیلی ازطرف  


 بزرگان وبت پرستان مکه اذیت وآزاردیدند هنگام  


ورودبه مکه میتوانست همه را بکشدوهمه را


تار ومار کند  اما این کار را نکردندوبه همه امان


دادند.دین اسلام این اجازه را نمی دهد چون دین


 محبت  دین دوست داشتن هم نوع وانس و صفاست


دین  اسلام این اجازه را نمی دهد چون دین برابری و


 برادری است این طور که نمی شودو امکان ندارد 


که فرستاده خداوند حضرت صاحب بیایدو همه رااز


تیغ بگذراند این تفکرکه حضرت صاحب الزمان همه


را از تیغ میگذرانداز تفکر کسانیست که دشمن


این حضرت میباشندو دشمن اسلام هستند واز


 کوته فکریشان واز کوته فکری کسانی است که 


باور کنند 


به امید ظهور آن حضرت


شاید این جمعه بیاید شاید 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 87/6/3 و ساعت 12:23 صبح | نظرات دیگران()
 اتبریک

بسم الرب المهدی

گروه جوانان منتظرالمهدی

اعیاد شعبانیه رابه تمام مسلمان

 تبریک وتهنیت وشادباش میگوید


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 87/5/20 و ساعت 9:35 صبح | نظرات دیگران()
 
بالا